doména SK – přeregistrace

  Domény, SK domény

Při přeregistraci domény se mění její registrátor, tj. poskytovatel, kterému platíte za registraci, provoz a prodloužení domény. Je nutné zadat kompletní údaje držitele domény a souhlasit s Pravidly poskytování domén v doméně nejvyšší úrovně .SK. Pro úspěšnou přeregistraci se musíte autorizovat autorizačním heslem, které je potřeba získat od současného registrátora domény. Doména nesmí mít nastaven zámek bránící přeregistraci domény (clientTransferProhibited). Pokud je takový zámek u domény nastaven, je potřeba požádat současného registrátora domény o jeho odstranění. Po úspěšné přeregistraci jsou u domény nastaveny údaje držitele domény, které byly uvedeny v objednávkovém formuláři přeregistrace a stejné údaje jsou nastaveny u administračního kontaktu domény. Dále dojde z bezpečnostních důvodů ke změně autorizačního hesla a autorizační heslo, které bylo použito pro autorizaci při objednávce přeregistrace nebude nadále platné. K žádným dalším změnám, např. změna majitele nebo DNS serverů, nedochází.

Přeregistrace je zpoplatněna jedním ročním poplatkem, protože při jejím převodu dojde současně k prodloužení o 1 rok.

Přeregistrace SK domén je možná i v průběhu ochranné lhůty, ve které se doména nachází 40 dní následujících po expiraci domény.

POZOR! Pokud je předplacené období u domény před přeregistrací delší než 9 roků, není možné přeregistraci provést, protože při přeregistraci dochází k prodloužení o jeden rok a předplacené období SK domény nesmí nikdy přesáhnout 10 roků.

Pokud chcete přeregistrovat více domén, můžete využít hromadné přeregistrace domén či pro ovládání domén používat API rozhraní.

Postup pro přeregistraci

  1. Nejprve kontaktujte původního registrátora domény a požádejte ho o sdělení autorizačního hesla domény
  2. Vyplňte objednávku přeregistrace domény na našich stránkách
  3. Ve druhém kroku objednávky jste vyzváni k zadání autorizačního hesla
  4. V následujícím kroku vyplňte údaje držitele domény.
  5. Po objednání obdržíte e-mailem výzvu k platbě poplatku za přeregistraci (resp. prodloužení o 1 rok)
  6. Po zaplacení poplatku dojde k přeregistraci domény do jedné hodiny.

UPOZORNĚNÍ! Přeregistrace bude zahájena až po úplném uhrazení poplatků. Pokud se u domény blíží expirace, přeregistraci zbytečně neodkládejte a splňte všechny vyžadované podmínky co nejdříve.

V případě jakýchkoliv dotazů či komplikací nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.