Doména PL – přeregistrace

  Domény, PL Domény

Při přeregistraci domény se mění její registrátor, tj. poskytovatel, kterému platíte za registraci, provoz a prodloužení domény. Nedochází ke změně majitele ani DNS serverů. Přeregistrace je zdarma. U domén po expiraci je nutné současně s přeregistrací provést prodloužení domény o jeden rok a přeregistrace je tedy zpoplatněna částkou odpovídající ceně prodloužení PL domény u nového registrátora.

Pro převod domény k nám musí PL doména splňovat následující podmínky:

  • nesmí být méně než 5 dní od registrace nebo od předchozí změny registrátora
  • musíte si od původního registrátora vyžádat heslo pro přeregistraci (AUTH-INFO)

Pokud chcete přeregistrovat více domén, můžete využít hromadné přeregistrace domén či pro ovládání domén používat API rozhraní.

Postup pro přeregistraci

  1. Nejprve kontaktujte původního registrátora domény a požádejte ho o sdělení autorizačního hesla (AUTH-INFO)
  2. Vyplňte objednávku přeregistrace domény na našich stránkách
  3. Ve druhém kroku objednávky jste vyzváni k zadání autorizačního hesla.

Během přeregistrace vám z registru přijde e-mail na adresu majitele domény, který je potřeba potvrdit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Po e-mailovém potvrzení přeregistrace přijde z registru další e-mail s potvrzením o přeregistraci domény a doména bude do 20 minut přeregistrována. E-maily z registru jsou zasílány v polštině a angličtině.

V případě, že je předmětná doména po expiraci (ve stavu BLOCKED), je nutné současně s přeregistrací domény provést prodloužení domény. Po dokončení objednávky přeregistrace  Vám bude na email odeslána výzva k platbě za prodloužení domény a přeregistrace bude automaticky zahájena po jejím zaplacení.

Při přeregistraci je vytvořen nový kontakt majitele domény, který je kopií toho původního. Po přeregistraci domény dojde na registru automaticky ke změně autorizačního hesla domény.

Z výše uvedeného postupu vyplývá, že musíte mít u domény správně nastavenou e-mailovou adresu u kontaktu majitele domény, na kterou lze doručovat e-maily. Na tuto adresu vám totiž může původní registrátor posílat vyžádané autorizační heslo či si po zahájení přeregistrace vyžádat její potvrzení.

Pokud máte u domény chybnou nebo nefunkční e-mailovou adresu, je nutné tento problém řešit s původním registrátorem.

Pokud je e-mailová adresa správně, zkontrolujte si, zda vám zpráva nespadla do složky spam.

V případě jakýchkoliv dotazů či komplikací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Přeregistrace PL domény od registrátora viNASK

Pokud je ve WHOIS databázi jako současný registrátor uveden viNASK, je postup přeregistrace domény odlišný. Pro přeregistraci takové domény je potřeba postupovat následovně:

1. vyplnění žádosti o přeregistraci domén od registrátora viNASK na webu registru NASK
2. ve formuláři vyberte jako budoucího registrátora WEDOS Internet, Inc.
3. bezprostředně po vyplnění a odeslání elektronické žádosti je potřeba ji vytisknout a podepsanou odeslat k posouzení registru PL domén na email transfer@dns.pl nebo faxem +48 22 380 83 01 (k žádosti je potřeba případně přiložit i dokumentaci, pomocí které bude možné prokázat, že o přeregistraci žádá oprávněná osoba – majitel domény)
4. NASK si vyhrazuje 5 dní od přijetí elektronické a podepsané žádosti na posouzení žádosti
5. po posouzení žádosti bude NASK o výsledku informovat žadatele o přeregistraci na emailovou adresu, kterou uvedl v žádosti

Pokud je žádost schválena, odešle nám NASK autorizační heslo domény, které je potřebné pro přeregistraci domény. Jakmile autorizační heslo domény obdržíme, odešleme jej obratem majiteli domény na email, který je uveden u domény ve WHOIS databázi. Email s autorizačním heslem obsahuje také instrukce k zahájení přeregistrace domény.

Další postup je stejný jako v případě standardní přeregistrace popsané na začátku článku.

Více informací ohledně přeregistrace PL domén naleznete na webu registru NASK:
http://www.dns.pl/english/registrar/transfer.html
https://www.dns.pl/en/whois/FAQ

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.