Nové gTLD domény – Přeregistrace

  Domény, Nové gTLD domény

Při přeregistraci domény se mění její registrátor, tj. poskytovatel, kterému platíte za registraci, provoz a prodloužení domény. Zároveň může dojít ke změně majitele domény, pokud je v objednávce přeregistrace vložen zcela nový. Přeregistrace je zpoplatněna jedním ročním poplatkem, protože při jejím převodu dojde současně k prodloužení o 1 rok. K žádným dalším změnám, jako např. ke změně DNS serverů při přeregistraci nedochází.

Pro převod domény k nám musí nová gTLD doména splňovat následující podmínky:

 • nesmí být méně než 60 dní od registrace nebo od předchozí změny registrátora nebo změny majitele – u změny majitele pouze v případě, že ji původní majitel nevyloučil
 • musí být odemknuta původním registrátorem (nesmí být ve stavu clientTransferProhibited, serverTransferProhibited)
 • musíte si od původního registrátora vyžádat heslo pro přeregistraci (AUTH-ID)

Pokud chcete přeregistrovat více domén, můžete využít hromadné přeregistrace domén či pro ovládání domén používat API rozhraní.

Postup objednávky přeregistrace

Nejprve kontaktujte původního registrátora domény a požádejte ho o sdělení autorizačního hesla (AUTH-ID) a též o odblokování domény k přeregistraci, pokud je blokována ze strany původního registrátora.

 1. krok. Vyplňte objednávku přeregistrace domény na našich stránkách.
 2. krok. Vložte obdržené autorizační heslo, které jste si nechali zaslat od původního registrátora.
  Pokud již máte existující kontakt držitele domény u konkrétního registru, můžete je zde vyplnit nebo nechte pole prázdné
 3. krok. Pokud ještě nejste přihlášeni ve své zák. administraci, přihlašte. Zde následně budete svou novou doménu spravovat.
 4. krok. Vložte údaje majitele domény včetně správného e-mailu, protože na tento e-mail obdržíte potvrzení o souhlasu s přeregistrací.
  Tento krok je automaticky přeskočen, jestliže jste v 2. kroku přeregistrace vložili existující kontakt držitele.
 5. krok. Nastavení fakturačních údajů – odběratel. Majitel domény může být jiný subjekt, než je odběratel.
 6. krok. Shrnutí celé přeregistrace a dokončení.
 7. Po dokončení objednávky přeregistrace obdržíte e-mailem výzvu k platbě ročního poplatku za doménu.

Přeregistrace bude zahájena až po úplném uhrazení poplatků. Pokud se u domény blíží expirace, přeregistraci zbytečně neodkládejte a splňte všechny vyžadované podmínky co nejdříve.

Postup během přeregistrace

během přeregistrace vám mohou přijít až 2 e-mailové zprávy na adresu majitele domény.

Potvrzení požadavku na přeregistraci ze strany WEDOS

Jako první vám dorazí potvrzovací e-mail ze strany WEDOS.

 • Odesílatel – null@wedos.com
 • Předmět – Potvrzení požadavku na změnu registrátora domény domena.tld / domena.tld Domain Registrar Change Request Confirmation.

Požadavek je nutné potvrdit do 5 dní od přijetí e-mailu, jinak je požadavek stornován.

Pokud byla přeregistrace zahájena například omylem, máte možnost požadavek také zamítnout.

V rámci potvrzovacího formuláře dochází také automaticky k ověření majitele domény, pakliže údaje majitele nebyly ještě ověřeny. Proč tomu tak je a detailní informace jsme popsali v návodu Nové gTLD domény – ověření majitele domény.

Podoba formuláře pro potvrzení přeregistrace domény k WEDOS

Potvrzení požadavku na přegistraci ze strany původního registrátora.

Druhý e-mail, který pravděpodobně obdržíte (ale nemusíte, protože záleží na konkrétním postupu původního registrátora) do e-mailové schránky, bude ze strany vašeho původního registrátora.

Podle pravidel ICANN by mělo k přeregistraci dojít tehdy, jakmile je e-mail s požadavkem od původního registrátora potvrzen. Nejpozději však do 5 dní automaticky i bez potvrzení. Nicméně ke konkrétnímu postupu u cizího registrátora je nutné si vyžádat informace tam.

Doplňující informace k přeregistraci

Z výše uvedeného postupu vyplývá, že musíte mít u domény správně nastavenou e-mailovou adresu u kontaktu majitele domény, na kterou se vám dají doručovat e-maily. Na tuto adresu vám totiž původní registrátor zasílá vyžádané autorizační heslo a také potvrzovací e-mail o přeregistraci.

Pokud máte u domény chybnou nebo nefunkční e-mailovou adresu, je nutné tento problém řešit s původním registrátorem.

Pokud je e-mailová adresa správná, zkontrolujte si, zda vám zpráva nespadla do složky spam.

UPOZORNĚNÍ! Během probíhající přeregistrace nelze u domény provádět žádné změny, tedy např. ani změnu DNS. Pokud potřebujete s přeregistrací co nejrychleji změnit i DNS servery, učiňte tak ještě před zahájením přeregistrace u původního registrátora.

Informace ohledně přeregistrace k jinému registrátorovi

 • Doména nesmí být méně než 60 dní od registrace nebo od předchozí změny registrátora nebo změny majitele – u změny majitele pouze v případě, že ji původní majitel nevyloučil
 • Necháte si vygenerovat autorizační heslo (AUTH-ID)
 • Postupujete podle daných instrukcí cizího registrátora
 • Pokud byla splněny všechny kritéria cizího registrátory, pak vám zašleme (WEDOS) potvrzení požadavku na přeregistraci domény od nás

Potvrzení požadavku na přeregistraci domény od nás nemusí být odsouhlaseno a stejně během 5 dní k přeregistraci dle pravidel ICANN dojde. Pakliže ale chcete, aby k přeregistraci došlo co nejrychleji, požadavek potvrďte.

Podoba formuláře pro potvrzení přeregistrace domény od WEDOS
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.