Generické domény – základní informace

  Domény, Generické domény

Generické domény (gTLD, nadnárodní) jsou tří- a vícepísmenné koncovky. Oproti dvoupísmenným (country-code, ccTLD) se nevztahují k žádnému státu země.

Z generických domén máme v naší nabídce COM, NET, ORG, BIZ, INFO a NAME.

Na vlastnictví námi nabízených generických domén nejsou kladeny žádné nároky, zaregistrovat si může kdokoliv cokoliv, co je volné k registraci. Veškeré registrace a změny probíhají on-line, není potřeba žádné administrativy.

U gTLD domén je nutné dbát na správnost a aktuálnost kontaktních údajů. Pokud jsou údaje chybné či smyšlené, vystavuje se majitel riziku zrušení domény.

Domény je možno registrovat na období 1-10 roků a až do výše 10 roků libovolně prodlužovat.

Změna registrátora gTLD je placená, při přeregistraci však dojde k prodloužení domény o 1 rok.

Veškeré změny u domény (kromě přeregistrace s prodloužením) jsou zdarma a lze je provádět on-line po přihlášení v zákaznickém centru.

Generické domény lze po expiraci ještě 30 dní prodloužit za stejnou cenu (u .info domén je to pouze 15 dní). Později již prodloužení u nás možné není a doména je zrušena.

Objednávka domény

Doménu si můžete objednat na našem webu.

Ověřování kontaktních údajů

Na základě ustanovení obsažených v Registrar Accreditation Agreement (RAA) vydaných společností ICANN má registrátor povinnost ověřovat kontaktní informace držitelů doménových jmen.

Ověřování probíhá formou odeslání emailu, který obsahuje odkaz pro potvrzení správnosti kontaktních údajů, na emailovou adresu držitele doménového jména.

Ověření musí být provedeno u subjektů, jejichž kontaktní údaje ještě nebyly ověřeny, do 15 dní následujících po těchto událostech:

 • registrace domény
 • přeregistrace domény
 • změna držitele domény
 • změna kontaktních údajů držitele domény
 • v případě, že registrátor nabude důvodné podezření na nesprávnost poskytnutých kontaktních údajů

Odesílatelem verifikačního emailu je společnost Ascio, skrze kterou provádíme registraci generických domén. Email je odesílán z emailové adresy reminder@registrant-verification.com. Pokud jste verifikační email neobdrželi nebo jej nemůžete nalézt, postupujte takto:

 1. zkontrolujte, zda máte u domény nastavenu správnou emailovou adresu
 2. zkontrolujte složku spam v příslušné emailové schránce
 3. ujistěte se, zda se emailová adresa reminder@registrant-verification.com nenachází v blacklistu pro příslušnou emailovou schránku
 4. požádejte nás o opětovné odeslání verifikačního emailu prostřednictvím zákaznické podpory

Proces ověřování

Po uskutečnění jedné z výše uvedených událostí jsou registrátorem domény zasílány výzvy pro potvrzení kontaktních údajů na emailovou adresu držitele domény v následujících intervalech:

 1. ihned po provedení jedné z výše uvedených událostí je registrátorem odeslán první verifikační email
 2. pokud nebylo provedeno potvrzení, je 7. den odeslán druhý verifikační email
 3. pokud stále nebylo provedeno potvrzení, je 15. den odeslán třetí a poslední verifikační email

Chování domény před ověřením kontaktních údajů se liší v závislosti na tom, jaká událost ověření kontaktních údajů předcházela:

 • registrace nové domény – doména není funkční, dokud není provedeno ověření kontaktních údajů
 • přeregistrace domény, změna majitele, změna kontaktních údajů majitele – doména je funkční 15 dní po provedení jedné z uvedených akcí. Pokud není ověření kontaktních údajů potvrzeno do 15 dní, stane se doména nefunkční, dokud nebude ověření potvrzeno držitelem domény

Úspěšné ověření

Po úspěšném ověření majitele se nastavují požadované DNS servery, tato operace by neměla trvat déle než 48 hodin. Pak bude doména plně funkční. Proces nemůžeme nijak urychlit, jen případně ověříme, že stále probíhá.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k potvrzení správnosti kontaktních údajů pomocí odkazu obsaženém ve verifikačním emailu do 45 dní od provedení jedné z výše uvedených akcí, dojde k automatickému zprovoznění domény. V opačném případě je odkaz pro potvrzení stále funkční, ale po potvrzení nedojde k automatickému zprovoznění domény a je nutné u domény ručně nastavit DNS servery.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.