Generické domény – přeregistrace

  Domény, Generické domény

Při přeregistraci domény se mění její registrátor, tj. poskytovatel, kterému platíte za registraci, provoz a prodloužení domény. Je nutné zadat kompletní údaje držitele domény. Přeregistrace je zpoplatněna jedním ročním poplatkem, při jejím převodu dojde současně k prodloužení o 1 rok. K žádným jiným změnám, jako např. změna majitele či DNS serverů nedochází.

Pro převod domény k nám musí generická doména splňovat následující podmínky:

 • nesmí být méně než 10 dní před expirací
 • nesmí být méně než 60 dní od registrace nebo od předchozí změny registrátora nebo změny majitele
 • musí být odemknuta původním registrátorem (nesmí být ve stavu LOCK, ClientTransferProhibited apod.)
 • musíte si od původního registrátora vyžádat heslo pro přeregistraci (AUTH-ID)

Pokud chcete přeregistrovat více domén, můžete využít hromadné přeregistrace domén či pro ovládání domén používat API rozhraní.

Postup pro přeregistraci

 1. Nejprve kontaktujte původního registrátora domény a požádejte ho o sdělení autorizačního hesla (AUTH-ID) a též o odblokování domény k přeregistraci.
 2. Vyplňte objednávku přeregistrace domény na našich stránkách
 3. Ve druhém kroku objednávky jste vyzváni k zadání autorizačního hesla.
 4. Po dokončení objednávky obdržíte e-mailem výzvu k platbě ročního poplatku za doménu.
 5. Po zaplacení bude přeregistrace zahájena.

Během přeregistrace vám přijdou až 2 e-mailové zprávy na adresu majitele:

 • žádost o potvrzení změny od WEDOS adresovaný na kontakt majitele domény
 • žádost o potvrzení změny od původního registrátora

Řiďte se instrukcemi v těchto e-mailových zprávách. Obvykle je potřeba kliknout na odkaz v e-mailu a kliknutím na tlačítko či odkaz potvrdit správnost žádosti o změnu registrátora domény.

Z výše uvedeného postupu vyplývá, že musíte mít u domény správně nastavenou e-mailovou adresu u kontaktu majitele domény, na kterou se vám dají doručovat e-maily. Na tuto adresu vám totiž může původní registrátor posílat vyžádané autorizační heslo či si po zahájení přeregistrace vyžádat její potvrzení.

Pokud máte u domény chybnou nebo nefunkční e-mailovou adresu, je nutné tento problém řešit s původním registrátorem.

Pokud je e-mailová adresa správně, zkontrolujte si, zda vám zpráva nespadla do složky spam.

UPOZORNĚNÍ! Přeregistrace bude zahájena až po úplném uhrazení poplatků. Pokud se u domény blíží expirace, přeregistraci zbytečně neodkládejte a splňte všechny vyžadované podmínky co nejdříve.

Při splnění všech podmínek trvá přeregistrace obvykle 1 hodinu od potvrzení všech e-mailů spojených s přeregistrací.

Pokud nepotvrdíte e-mail od původního registrátora, trvá přeregistrace zpravidla 5 dní.

UPOZORNĚNÍ! Během probíhající přeregistrace nelze u domény provádět žádné změny, tedy např. ani změnu DNS. Pokud potřebujete s přeregistrací co nejrychleji změnit i DNS servery, učiňte tak ještě před zahájením přeregistrace u původního registrátora.

Po úspěšném provedení přeregistrace je nutné provést ověření kontaktních údajů držitele doménového jména. Ověření probíhá formou odeslání emailu s odkazem pro potvrzení správnosti kontaktních údajů na emailovou adresu držitele domény. E-mail je nutné jej potvrdit do 15 dní od provedení přeregistrace, jinak bude registrace domény pozastavena a doména bude nefunkční. (více o ověřovaní kontaktních údajů)

Nepřipočtený rok k expiraci gTLD domény po její přeregistraci.

V některých případech může dojít k tomu, že gTLD doména není po její přeregistraci k nám prodloužena o jeden rok, přestože byla přeregistrace zpoplatněna. K takové situaci může dojít, pokud se doména před přeregistrací nachází ve stavu Auto-Renew Grace Period (ARGP). Do stavu ARGP se doména dostane ihned po její expiraci a následující den po expiraci je automaticky prodloužena na registru o jeden rok. Poplatek za takové prodloužení je účtován aktuálnímu registrátorovi (původní registrátor) domény. Pokud v tomto stavu dojde k přeregistraci domény k jinému registrátorovi (nový registrátor), nastane následující proces:

 1. poplatek za automatické prodloužení v ARGP je vrácen původnímu registrátorovi a u domény dojde k odebrání 1 roku prodloužení v ARGP
 2. v důsledku přeregistrace dojde k prodloužení domény o jeden rok, které zaplatí nový registrátor

Z toho vyplývá, že v konečném důsledku dojde k prodloužení domény pouze o jeden rok, nikoliv o dva a držitel domény by si měl nárokovat vrácení poplatku za prodloužení u původního registrátora, kterému byl tento poplatek navrácen v důsledku přeregistrace domény v ARGP. Oficiální vysvětlení v angličtině je k dispozici zde: https://www.icann.org/news/advisory-2002-06-06-en

V případě jakýchkoliv dotazů či komplikací kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.