Domény – Změna majitele

  Domény

Tento článek řeší změnu majitele domény v registru. Chcete-li pouze upravit údaje majitele domény (s výjimkou jména), postupujte podle návodu Domény – Správa kontaktů. Chcete-li doménu přeregistrovat k WEDOS, postupujte podle návodu Domény – Přeregistrace.

Změna majitele domény mění pouze údaje o majiteli v registru. Nepřesouvá službu na jiný zákaznický účet, ani nemění fakturační údaje. Chcete-li doménu kompletně předat novému majiteli, postupujte podle návodu Administrace – Předání služeb novému majiteli.

Vyberte doménu:

V tomto článku se dozvíte:

Příprava na změnu majitele

Pro změnu majitele si připravte:

 • Doménový kontakt nového majitele. Jde o speciální identifikátor majitele domény v daném registru, například WEDOS-ABC-123456.
 • Přístupy k e-mailu. Současný i nový majitel zpravidla potřebují přístupy k e-mailovým schránkám vedeným u svých doménových kontaktů.

Doménový kontakt

Pokud budoucí majitel nemá připravený kontakt daného registru ve svém zákaznickém účtu, založte nový kontakt podle návodu Domény – Správa kontaktů

Založit kontakt registru:

Změnu majitele online provedete pouze jsou-li kontakty původního i nového majitele registrované u WEDOS. Kontakt domény CZ může být registrovaný také u MojeID.

Pokud budoucí majitel už má kontakt připravený, zjistěte jeho identifikátor.

Identifikátor doménového kontaktu platí pouze v rámci daného doménového registru. 

Například kontakt domény CZ tedy můžete použít pouze pro jinou doménu CZ, ale ne pro žádnou jinou koncovku. Potřebujete-li kontakt pro registr (koncovku), pro který nový majitel ještě kontakt nemá, založte jej.

Přístupy k e-mailu

Nemáte-li přístup k e-mailu majitele domény, postupujte podle návodu Domény – Řešení nedostupného e-mailu majitele.

U domény CZ potřebujete přístup k e-mailu (a telefonu) majitele pouze pokud chcete provést změnu majitele online. Pokud přístup k e-mailu držitele domény nemáte, můžete provést změnu majitele prostřednictvím formuláře s úředně ověřenými podpisy.

Změna majitele domény v registru

Máte-li vše připravené pro zadání změny majitele domény, nejprve vstupte do rozhraní změny majitele těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte domény.
 3. Z nabídky vyberte doménu, jejíhož majitele chcete změnit.
 4. V levém menu vyberte Změna majitele.
WEDOS Přístup do rozhraní pro změnu majitele domény
Přístup do rozhraní pro změnu majitele domény

Další postup je specifický pro různé doménové koncovky.

Po splnění všech podmínek změna majitele obvykle proběhne do 1 hodiny. Výjimkou jsou domény registrované u Ascio nebo Subreg, kde změna majitele obvykle trvá do 10 dní. Chcete-li postup urychlit, přeregistrujte tyto domény přímo pod WEDOS.

Doména CZ

Majitele domény CZ lze změnit dvěma způsoby:

V rozhraní pro změnu majitele domény nejprve vyplňte identifikátor kontaktu nového majitele. Pokud je kontakt uložený ve Vašem účtu, můžete jej vyhledat pomocí tlačítka vybrat, ale ručně můžete zadat jakýkoliv kontakt v registru CZ.NIC, včetně kontaktů služby MojeID.

Po zadání kontaktu zvolte jednu z možností změny majitele, odškrtněte souhlasy a klikněte na tlačítko Vytvořit žádost.

Platnost žádosti je 14 dní. Pokud ji do té doby nevyřídíte ze strany původního i nového majitele (včetně případného doručení veškerých písemností), systém ji stornuje. V takovém případě musíte žádost zadat znovu. 

WEDOS Změna majitele domény CZ
Změna majitele domény CZ

Změna majitele online

Změna majitele online funguje pouze pro kontakty registrované u WEDOS, nebo MojeID. Pokud je kontakt registrovaný jinde, buď jej aspoň dočasně přeregistrujte k nám, nebo změňte majitele podáním žádosti s úředně ověřenými podpisy.

Vyberete-li tuto možnost, obdrží původní i nový majitel do 10 minut od jejího podání e-mail s odkazem, na kterém zadá kód z odpovídající SMS zprávy a autorizační heslo svého doménového kontaktu, které si můžete nechat zaslat podle návodu Domény – Získání autorizačního hesla.

WEDOS Vzorové vyplnění autorizačního hesla kontaktu a SMS kódu nového majitele
Vzorové vyplnění autorizačního hesla kontaktu a SMS kódu nového majitele

Zaslání e-mailu či SMS můžete přes administraci vyžádat opakovaně, ale nejvýš 3krát.

Jak změním majitele, pokud je kontakt u MojeID?

Změnu online proveďte dle instrukcí v zákaznické administraci:

Vyplňte e-mailovou adresu, na kterou zašleme majiteli domény e-mail pro autorizaci ke službě mojeID. SMS s autorizačním kódem zašleme majiteli po úspěšném přihlášení k MojeID účtu na stránce pro potvrzení změny majitele.

Jak vypadá e-mail a SMS pro změnu majitele online?

Ověřovací e-mail a SMS pro vzorovou změnu majitele domény wds-test.cz mohou vypadat například takto:

Vážený zákazníku,

přijali jsme žádost o změnu majitele domény wds-test.cz na Váš kontakt WEDOS-TEST2.

Změnu potvrdíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Pro potvrzení je nutné znát:
- autorizační heslo kontaktu WEDOS-TEST2
- heslo pro změnu majitele, které jsme zaslali v SMS na číslo +420 123456789

Autorizační heslo kontaktu si můžete nechat zaslat e-mailem na této stránce:
https://client.wedos.com/czac/WEDOS-TEST2

V případě, že změnu majitele provést nechcete, je na uvedeném odkaze možné žádost stornovat.

Změnu potvrďte zde:
https://client.wedos.com/do?id=ACBDEFGH123456&ckey=abcDEF7890

Žádost musí být oběma stranami potvrzena do 14 dní ode dne jejího vytvoření, jinak bude zneplatněna a je nutné vytvořit novou.

Pokud si nevíte rady, hledejte podrobnější informace v naší znalostní bázi.

WEDOS Internet, a.s.
Text SMS je:
WEDOS: wds-test.cz heslo pro zmenu majitele, kontakt WEDOS-TEST2: ABCDE6
Výše uvedené názvy domén, kontaktů, odkazy a hesla jsou pouze vzory.

Jakmile původní i nový majitel změnu potvrdí, proběhne změna majitele do 1 hodiny.

Změna majitele žádostí s úředně ověřenými podpisy

U této formy žádosti zadejte e-mail pro zaslání tiskopisu žádosti. Můžete zadat libovolný e-mail, ke kterému máte přístup, nejen e-mail majitele domény.

Žádost ideálně nechte podepsat oběma stranami (původním i novým majitelem) zároveň, ale můžete ji potvrdit a zaslat každý zvlášť.

Přijímáme pouze žádosti potvrzené úředně ověřenými podpisy majitele domény či osoby oprávněné za tuto osobu jednat. Podepsanou žádost a případné doklady o oprávnění žadatele (například úředně ověřenou kopii plné moci) doručte poštou na adresu:

WEDOS Internet, a.s.
doménové oddělení
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Úředně ověřený podpis můžete nahradit podpisem elektronickým. Elektronicky podepsané žádosti zasílejte v odpovědi na e-mail s vygenerovanou žádostí.

Doména SK, EU, PL

Majitele domén SK, EU a PL lze změnit pouze online. Postupujte těmito kroky:

 1. V rozhraní změny majitele zadejte kontakt majitele domény.

Pokud je kontakt uložený ve Vašem účtu, můžete jej vyhledat pomocí tlačítka vybrat, ale ručně můžete zadat jakýkoliv kontakt v odpovídajícím registru (SK.NIC pro SK, EURid pro EU, nebo NASK pro PL) registrovaný u WEDOS. 

Pokud daný kontakt neexistuje, můžete jej přímo v administraci založit výběrem možnosti Vytvořit a nastavit nový kontakt.

 1. Odkazem zaslat heslo si zašlete autorizační heslo domény a vyplňte jej do odpovídajícího políčka.
 2. Odsouhlaste podmínky a klikněte na tlačítko Odeslat.

Nemáte-li přístup k e-mailu majitele domény, postupujte podle návodu Domény – Řešení nedostupného e-mailu majitele.

WEDOS Změna majitele domény EU, platí i pro SK a PL
Změna majitele domény EU, platí i pro SK a PL

Po odeslání žádosti proběhne změna majitele do 1 hodiny.

Domény gTLD a nTLD

Majitele generických domén lze změnit pouze online. Postupujte těmito kroky:

 1. V rozhraní změny majitele zadejte kontakt majitele domény.

Pokud je kontakt uložený ve Vašem účtu, můžete jej vyhledat pomocí tlačítka vybrat. Alternativně založte nový kontakt výběrem možnosti Vytvořit a nastavit nový kontakt.

Nastavujete-li kontakt uložený v jiném zákaznickém účtu WEDOS, ujistěte se, že se oba nacházejí v témže registru. Název registru zjistíte kliknutím na Vytvořit a nastavit nový kontakt

WEDOS Určení registru domény
Určení registru domény
 1. Odkazem zaslat heslo si zašlete autorizační heslo domény a vyplňte jej do odpovídajícího políčka.
 2. Odsouhlaste podmínky a klikněte na tlačítko Odeslat.

Nemáte-li přístup k e-mailu majitele domény, postupujte podle návodu Domény – Řešení nedostupného e-mailu majitele.

Platnost žádosti je 5 dní. Pokud ji do té doby nevyřídíte ze strany původního i nového majitele, systém ji stornuje. V takovém případě musíte žádost zadat znovu.

WEDOS Změna majitele generické domény
Změna majitele generické domény

Po odeslání žádosti přijde na e-mail původního majitele zpráva s odkazem na shrnutí změn na doméně a možností je potvrdit či zamítnout. Můžete zde také vyžádat zrušení nastavení 60-denního zámku přeregistrace či další změny majitele domény.

Pokud původní majitel žádost schválil, zašle systém stejnou zprávu i novému majiteli. Pokud i tento žádost potvrdí, proběhne změna majitele domény do 1 hodiny. Tímto potvrzením zároveň ověřujete e-mail majitele domény.

Přeregistrace domén s kontakty u Ascio nebo Subreg mohou trvat až 10 dní. Chcete-li postup urychlit, přeregistrujte domény přímo pod WEDOS.

Hromadná změna majitele domén

Máte-li připravené kontakty, na které chcete domény převést, pošlete nám seznam domén a ID kontaktů přes formulář. Ohledně dalšího postupu se s Vámi spojí autorizační oddělení.

Běžné problémy

Problém: E-mail současného majitele domény je nedostupný.
Řešení: Postupujte podle návodu Domény – Řešení nedostupného e-mailu majitele.

Problém: Telefonní číslo kontaktu nefunguje, nebo neumí přijímat SMS.
Řešení: Upravte kontakt a změňte číslo podle návodu Domény – Správa kontaktů

Problém: Nový majitel nemá zákaznický účet WEDOS.
Řešení: Změna majitele domény službu nikam nepřesouvá, nový majitel tedy účet ani nepotřebuje, chce-li službu nechat ve Vaší správě. Chcete-li doménu zcela předat novému majiteli, postupujte podle návodu Administrace – Předání služeb novému majiteli.

Často kladené dotazy

Otázka: Přišlo mi e-mailem autorizační heslo, znamená to, že se mi někdo snaží ukrást doménu?
Odpověď: Pokud jde o doménu CZ, tam může zaslání autorizačního hesla vyžádat kdokoli přes registr nebo libovolného registrátora, a to dokonce bez nutnosti přihlášení. Autorizační heslo ale registr CZ.NIC vždy zasílá výhradně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích majitele domény. Pokud jste tedy jediný, kdo má k této emailové schránce přístup, nemusíte se zneužití autorizačního hesla obávat.

Otázka: Jak zjistím, ve kterém registru se moje doména nachází?
Odpověď: U ccTLD (národních domén) jsou registry jasně dané: Pro doménu CZ je to CZ.NIC, pro SK SK.NIC, pro EU EURid, pro PL NASK. Generické domény nemusí být úplně jednoznačné, návod na určení registru najdete v kapitole Domény gTLD a nTLD.

Otázka: Proč je postup změny majitele domény CZ tak složitý?
Odpověď: Jednodušší způsob potvrzení změny majitele nenabízíme a nabízet nebudeme. Autorizace bez zapojení aspoň dvou metod ověření (telefon a e-mail) je snadno zneužitelná a následně velmi těžko dokazatelná a dohledatelná.

Otázka: Jak můžu ověřit a případně aktualizovat údaje doménového kontaktu?
Odpověď: Kontakty můžete prohlížet a spravovat podle návodu Domény – Správa kontaktů.

Otázka: Majitel domény zemřel. Jak se stanu majitelem zděděné domény?
Odpověď: V případě úmrtí majitele domény by měla být doména nebo jakákoli jiná služba u nás zařazena do dědického řízení. Ověřte si proto zda byla doména do dědického řízení zařazena a pokud ne, tak o to požádejte notáře. Na základě toho budeme moci služby zpřístupnit novému majiteli. Kontaktujte nás přes kontaktní formulář, kde situaci popište a zmiňte i název domény či jiné služby. Kolegové z autorizačního oddělení prověří vaše možnosti a informují Vás na email.

Otázka: Od koho chodí e-maily s odkazy?
Odpověď: Odesílatelem je většinou WEDOS, v případě některých gTLD může jít o Ascio nebo Subreg.

Děkujeme za zpětnou vazbu!