Chyby a varování WEDOS OnLine / EWM – HTTP(s)

  Domény, EWM

Monitorovací služba WEDOS OnLine a příplatková služba WEDOS EWM u domény, která vychází z monitorovací služby WEDOS OnLine, provádí v pravidelných intervalech kontroly a testy. Četnost těchto kontrol a testů je dána variantou, kterou zákazník zakoupil. Jakmile je v daném intervalu vyhodnocena nějaká chyba či varování, systém pro monitorování služeb WEDOS OnLine zašle automaticky e-mailovou zprávu.

V tom článku si detailněji popíšeme chyby a varování, které jsou hlášeny typem kontroly HTTP(s) a můžete je najít v e-mailové zprávě, pakliže máte aktivní službu WEDOS OnLine a nebo příplatkovou službu WEDOS EWM.

Přehled možných chyb a varování

Možné chybové stavy

Chyba odpovědi

Monitoring očekává odpověď se stavem 200 OK. Pokud obdrží jakoukoli jinou odpověď, vydá chybové hlášení. Nejčastěji se můžete setkat s chybami:

Pomalé

Očekávaná odpověď přijata, ale byl překročen nastavený čas odpovědi. V případě WEDOS EWM je to více než 2000ms, v případě WEDOS OnLine si timeout nastavujete sami v detailu testu.

Nedostupné

Operation timed out after XXXXX milliseconds with 0 bytes received.

 • stav: bez odpovědi
 • Spojení bylo úspěšně navázáno, ale dále ze serveru nepřišla žádná data. Server může být přetížený nebo chybně nakonfigurovaný.

Failed to connect to www.example.com port 443: Connection refused.

 • stav: bez odpovědi
 • Může být problém s nastavením SSL, nebo nemáte oprávnění k obsahu přistupovat, nebo má server poruchu.

Failed to connect to www.example.com port 443: No route to host.

 • stav: nedostupné
 • Problém na síti nebo nedostupná IP adresa – ověřte nastavení DNS a konfiguraci serveru.

Could not resolve host: www.example.com.

 • Chyba při překladu DNS. Zkontrolujte nastavení DNS záznamů a dostupnost DNS serveru.

Resolving timed out.

 • Vypršel čas při komunikaci s DNS. Zkontrolujte nastavení DNS a dostupnost DNS serveru.

Connection timed out after XXX milliseconds.

 • Vypršel čas při navazování spojení se serverem. Zkontrolujte nastavení webového serveru.

SSL read error: Connection reset by peer (errno104).

 • stav: nedostupné
 • Spojení ukončeno při navazování SSL / TLS spojení. Může být problém s SSL certifikátem nebo nastavením serveru.

HTTPS certificate error: Untrusted CA or missing intermediate certificate.

 • Nedůvěryhodná certifikační autorita nebo chybějící intermediate (mezilehlý) certifikát. Zkontrolujte nastavení a platnost SSL certifikátu.

SSL certificate problem: certificate has expired.

 • Expirovaný SSL certifikát. Zkontrolujte platnost SSL certifikátu a případně jej aktualizujte.

Možná varování

Blíží se expirace certifikátu

Uvedený SSL certifikát bude brzy expirovat. Ověřte platnost svého certifikátu, případně zajistěte nový. Kontaktujte nás, pokud používáte námi vystavený Let’s Encrypt certifikát.

IP na blacklistu

IP adresa serveru je na blacklistu.

Doména na blacklistu

Doména se nachází na blacklistu.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.