DNS - Záznam typu TLSA

Informace o záznamu typu DANE/TLSA (DNS-Based Authentication of Named Entities/TLS Association).

Datum: 07.03.2017


Protokol DANE, který zavádí DNS záznam typu TLSA, vznikl za účelem zvýšení bezpečnosti při ověřování původu serverem poskytnutého certifikátu. DNS TLSA záznam určuje certifikát služby pro kombinaci údajů - FQDN, protokol a port, které dohromady skládají prefix záznamu. Pomocí TLSA záznamu je tedy možné ověřit, zda nedošlo na cestě mezi příjemcem a odesílatelem k pozměnění certifikátu.

Použití TLSA záznamu má smyls pouze v případě zabezpečení DNS zóny domény pomocí protokolu DNSSEC, kdy je zaručena důvěryhodnost autoritativní odpovědi z DNS.

DANE protokol včetně TLSA záznamu je definován v RFC6698

Formát TLSA záznamu

Formát doménového jména - prefixu TLSA záznamu

_<port>._<ipprotokol>.<domena>

Doménový název pro zabezpečenou HTTPS komunikaci na doméně www.domena.tld bude tedy vypadat následovně:

_443._tcp.www.domena.tld

Hodnota TLSA záznamu

TLSA záznam obsahuje tři paramtry a následně binární data pro asociaci certifikátu:

 1. CertificateUsage - 4 možnosti přiřazení certifikátu doménovému názvu
  • 0 - binární data kódují CA certifikát, serverový certifikát musí projít PKIX validací
  • 1 - binární data kódují EE (End Entity) certifikát, serverový certifikát musí odpovídat tomuto EE certifikátu, serverový certifkát musí projít PKIX validací k existujícímu kořenu důvěry
  • 2 - binární data kódují libovolný certifikát CA (který nemusí být v seznamu důvěryhodných certifikátů validujícího klienta), tento certifikát je použit jako nový kořen důvěry, serverový certifikát musí projít PKIX validací k novému kořenu důvěry
  • 3 - binární data kódují EE certifikát, serverový certifikát musí projít odpovídat tomuto EE certifikátu
 2. Selector - definuje, která část certifikátu se ověřuje
  • 0 - celý certifikát
  • 1 - veřejný klíč (SubjectPublicKeyInfo)
 3. MatchingType - definuje, jak se porovnává certifikát z řetězce proti datům v TLSA záznamu
  • 0 - kontrola bajt po bajtu na vybrané části
  • 1 - SHA-256 vybrané části
  • 2 - SHA-512 vybrané části
 4. poslední část záznamu obsahuje binární data pro porovnávání s poskytnutým certifikátem

CertificationUsage = 0/1 slouží k zesílení důvěry CA. V případě hodnoty 0 tím, že se omezí, která CA může být použita pro zabezpečenou komunikaci se serverem. Použitím hodnoty 1 se definuje, který konkrétní certifikát může být k tomuto účelu použit.

CertificationUsage = 2/3 umožňuje zlepšit použití interních certifikačních autorit a ověřování self-signed certifikátů (možnost 3)

Výsledný TLSA záznam může vypadat takto:

_443._tcp.www.domena.tld. IN TLSA 0 1 1 ef2dbd0fb1785efd174e9072b674b439c1c1b1d2f3afd76c8bcd3c8eb02b56e7

Generování TLSA záznamů

Pro generování TLSA záznamů je možné použít například utilitu sweed nebo online generátor

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS