DNS / Teorie DNS / Záznamy DNS

Přehled základních typů DNS, jejich popis a použití.

Informace o záznamu typu SSHFP. Záznam slouží k ověření otisku veřejného klíče serveru po navázání spojení pomocí SSH protokolu.
Informace o záznamu typu DANE/TLSA (DNS-Based Authentication of Named Entities/TLS Association).
Informace o záznamu typu CAA (Certification Authority Authorization), který umožňuje specifikovat, jaké certifikační autority mohou vystavit certifikát pro doménový název.
Informace o DNS záznamu typu SRV, který slouží pro uvedení serverů, které pro danou doménu obstarávají určité služby. Jako příklad lze uvést směrování telefonních hovorů protokolem SIP.
Podrobné vysvětlení způsobu ochrany proti spamu použitím SPF (Sender Policy Framework).
Informace o glue záznamu, tedy speciálnímu A či AAAA záznamu, který uvádí IP adresu autoritativního DNS serveru pro doménu nižší úrovně.
Informace o DNS záznamu typu SOA, který slouží jako hlavička zónového souboru
Informace o DNS záznamu typu NS, kterým delegujeme poddoménu na jiný DNS server.
Informace o DNS záznamu typu MX pro uvedení serverů, na které se má doručovat elektronická pošta pro danou doménu.
Informace o DNS záznamu typu CNAME, který slouží pro nastavení aliasu pro jiný doménový název.
Informace o DNS záznamu typu AAAA pro uvedení IPv6 adresy pro daný doménový název.
Informace o DNS záznamu typu A pro uvedení IPv4 adresy pro daný doménový název.
Základní informace o DNS záznamech, jejich uložení v zónových souborech a formátu jejich zápisu.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS