DNS / Teorie DNS

V této části znalostní báze naleznete mnoho článků o DNS systému jako takovém - základní principy, způsob fungování DNS a jeho použití, typy záznamů, bezpečnost a další.


Informace o záznamu typu SSHFP. Záznam slouží k ověření otisku veřejného klíče serveru po navázání spojení pomocí SSH protokolu.
Informace o záznamu typu DANE/TLSA (DNS-Based Authentication of Named Entities/TLS Association).
Informace o záznamu typu CAA (Certification Authority Authorization), který umožňuje specifikovat, jaké certifikační autority mohou vystavit certifikát pro doménový název.
Informace o DNS záznamu typu SRV, který slouží pro uvedení serverů, které pro danou doménu obstarávají určité služby. Jako příklad lze uvést směrování telefonních hovorů protokolem SIP.
Podrobné vysvětlení DNSBL (DNS-based Blackhole List), tedy způsobu evidence potenciálně nebezpečných či škodlivých IP adres v DNS zejména pro boj proti spamu.
Podrobné vysvětlení způsobu ochrany proti spamu použitím SPF (Sender Policy Framework).
Podrobné vysvětlení dalších sekcí v odpovědi DNS serveru - additional a authority section.
Detailní vysvětlení formátu zpráv DNS protokolu.
Vysvětlení rozdílu mezi autoritativní a neautoritativní odpovědí DNS serveru.
Vysvětlení zónového transferu AXFR, tedy přenos obsahu zóny domény z jednoho serveru na druhý.

Další články naleznete v jednotlivých podrubrikách.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS