DNS – Záznamy a jejich formát

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

Každá doména může mít u svých autoritativních DNS serverů vedeno mnoho nejrůznějších záznamů. Nejobvyklejším údajem je IP adresa pro toto jméno, která nás zajímá v případě, že se chceme spojit např. s webovým serverem a stáhnout si WWW stránku, která se na dané doméně nachází.

Záznamy vedené na autoritativním DNS serveru jsou rozděleny do tzv. zónových souborů. Každý takový soubor obsahuje záznamy o konkrétní doméně a dále může obsahovat záznamy svých subdomén (tedy domén nižších řádů), pokud nemají samy vlastní zónové soubory, či pro konkrétní subdomény specifikovat názvy autoritativních DNS serverů, které obsahují její zónu. Server může odkazovat i sám na sebe, to znamená, že subdoména má záznamy na stejném serveru, ale je pro ni vyhrazen vlastní zónový soubor.

V nejpoužívanější implementaci DNS serveru – BIND – jsou zónové soubory skutečně textové soubory v souborovém systému serveru, kde každý řádek odpovídá jednomu DNS záznamu. Zóna se edituje prostým editováním tohoto souboru libovolným textovým editorem, po dokončení změn administrátor voláním určitého příkazu sdělí DNS serveru, že byla provedena změna, a server si soubor znovu načte do paměti a začne propagovat aktualizované informace.

Každý záznam (řádek zónového souboru) obsahuje následující položky:

  • název domény
  • TTL záznamu (Time To Live) – délka platnosti záznamu v cache (sekundy)
  • třída – rodina protokolů, k níž se záznam vztahuje, IN znamená Internet; jiné typy existují, ale nepoužívají se
  • typ záznamu (A, MX, SOA, NS, CNAME, …)
  • hodnota

Názvy domén lze v DNS záznamech uvádět dvěma způsoby. Pokud je název ukončen tečkou, znamená to, že se jedná o plně kvalifikovaný doménový název (FQDN – Fully Qualified Domain Name) – tečka na konci zde znázorňuje kořen systému DNS. Jestliže na konci tečka není, je název relativní a za jeho konec se doplní aktuální doména. Máme-li tedy v zónovém souboru domény cuni.cz uveden záznam s názvem „mff“, celý název bude „mff.cuni.cz.“. Relativní názvy se mohou používat pro zjednodušený zápis záznamů.

Byl pro Vás tento návod užitečný?