Protokol DNS – AXFR – zónové transfery

  DNS, Domény a DNS, Teorie DNS

Tzv. zónový transfer je určen k přenosu celého obsahu zóny domény, tj. všech jejích DNS záznamů, z jednoho DNS serveru na druhý. Tento mechanismus používají sekundární servery pro stahování dat ze serverů primárních, pokud dojde v obsahu zóny domény ke změně. AXFR probíhá vždy po protokolu TCP.

AXFR má nevýhodu – vždy přenáší celý obsah zóny, přestože se změnil třeba jen jeden záznam. To řeší mechanismu IXFR(Incremental Zone Transfer, RFC 1995), který přenáší pouze změněné záznamy.

AXFR by nemělo být veřejně přístupné, mělo by být povoleno pouze mezi skupinou autoritativních DNS serverů. Pokud totiž bude mít kdokoliv možnost stáhnout si takto snadno všechny záznamy domény, mohou být kompromitovány některé neveřejné záznamy, na které by se jinak dalo dostat jen přímým dotazem – např. seznam počítačů v doméně, název subdomény pro přístup k interní administraci apod. 

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.