Domény v kostce

  Domény

Tento článek řeší základní informace o doménách. Hledáte-li základní informace o DNS, přejděte na článek DNS v kostce.

V tomto článku se dočtete:

Domény

Domény jsou adresy služeb na internetu. Jejich hlavním účelem je, aby si je lidé snadno přečetli a zapamatovali. Prostřednictvím DNS potom převádějí tato slova na kódy a číselné adresy, kterým lépe rozumějí počítače.

Více informací o DNS najdete v článku DNS v kostce.

Doménu zpravidla tvoří název a koncovka (často označovaná TLD z Top Level Domain). Například u domény wedos.cz je název wedos a koncovka cz

Domény vyšších úrovní, někdy zvané subdomény, mají více názvů oddělených tečkami, například client.wedos.com. Máte-li zaregistrovanou doménu, automaticky Vám náleží správa všech jejích subdomén. Subdomény můžete spravovat pomocí DNS podle návodu DNS – Správa subdomén, nebo přímo na webhostingu podle návodu Webhosting – Správa subdomén.

Správu různých koncovek mají na starost registry, například CZ.NIC. S těmito registry mají uzavřené smlouvy registrátoři, například WEDOS. Kdykoli objednáváte doménu u registrátora, ten se spojí s registrem a vyřídí za Vás potřebné náležitosti.

Doménu můžete registrovat na období 1 – 10 let. Během tohoto období a ještě v určité fázi expirace můžete registraci prodloužit, nejvýš ale na 10 let.

Pokud Vám podmínky současného registrátora nevyhovují, může jej změnit přeregistrací domény k jinému registrátorovi, který danou koncovku nabízí. Přeregistrace je zpravidla zpoplatněna prodloužením domény o 1 rok (výjimkou jsou domény CZ, kde je přeregistrace zdarma).

Objednávka domény

U WEDOS můžete registrovat libovolnou doménu uvedenou v našem neustále se rozšiřujícím ceníku. Nabízíme národní (ccTLD) domény CZ, PL, SK a EU, a také široký výběr generických (gTLD, nTLD) domén.

Podrobný postup objednávky domény najdete v návodu Domény – Registrace nové služby.

Musím k doméně pořizovat i webhosting?

Pokud chcete na doméně provozovat web nebo e-maily, budete pravděpodobně nějaký hosting potřebovat. Jaký konkrétní druh to bude závisí na tom, jestli potřebujete web, e-maily, nebo obojí, případně zda tyto služby chcete využívat u nás, nebo u jiného poskytovatele. Obecně ale můžete koupit doménu zcela samostatně.

Co když chci objednat doménu, která není v ceníku?

Zjistěte, zda jde o národní doménu (tedy přiřazenou nějaké zemi). Tyto koncovky mají často dvě písmena, například IT (Itálie), TO (Tonga) a podobně. Jejich registrace je obecně problematičtější než u generických domén, proto je nepravděpodobné, že je do nabídky zařadíme. Pokud ale jde o generickou doménu (například NAME, ONLINE, atd), napište nám poptávku přes formulář.

Prodloužení domény

Při prodloužení domény obnovujete její pronájem u registru na další minimálně 1 rok. O blížící se expiraci domény Vás informujeme e-mailem s výzvou k platbě nastaveného období. 

E-mail s výzvou k platbě nezasíláme, pokud doména dobíhá, nebo máte-li tato upozornění vypnutá. Nezávisle na těchto nastaveních se Vám ale ohledně expirace domény může ozvat registr.

Podrobný návod na prodloužení domény najdete v návodu Služby – Prodlužování.

Domény, které neprodloužíte, expirují. Expirace se řídí pravidly konkrétního registru. Podrobné informace najdete v článku Služby – Průběh expirace.

Jak funguje nastavení expirace služeb?

Podrobný popis nastavení najdete v článku Administrace – Nastavení chování služeb před expirací.

Co když už doménu prodlužovat nechci?

V ideálním případě ji v zákaznické administraci nechte doběhnout. Systém stornuje výzvu k platbě a nebude Vám fa fakturační e-mail dále zasílat upozornění na blížící se expiraci domény. Ohledně expirace zpravidla ještě kontaktuje majitele domény registr.

Můžu prodloužit expirovanou doménu?

Ano, ale pouze do určité doby specifické pro daný registr. Do 30 dní od expirace zpravidla stačí službu uhradit, později už může být třeba uhradit speciální poplatek, nebo vyčkat, až registr doménu uvolní a umožní opětovnou registraci. Podrobné informace najdete v článku Služby - Průběh expirace.

Změna registrátora domény

Změnou registrátora se rozumí změna společnosti, prostřednictvím které doménu registrujete. Nejde o změnu majitele domény.

U domény CZ měníte registrátora zcela zdarma. U všech ostatních koncovek současně doménu prodlužujete o 1 rok (prodloužení je již za naše ceny) – k původnímu datu expirace (platnosti) domény přidáváte 365 dní.

Podrobný návod na přeregistraci domén najdete v článku Domény – Přeregistrace.

Můžu změnit registrátora i majitele zároveň?

U některých doménových koncovek ano. Pokud Vás přeregistrační formulář žádá o vyplnění údajů majitele domény, můžete zde rovnou nastavit údaje nového majitele domény, pokud si jej přejete v rámci přeregistrace změnit.

Pokud přeregistruji cizí doménu k WEDOS, stanu se jejím majitelem?

Přeregistrace domény je podmíněna zadáním autorizačního hesla, ke kterému má přístup pouze aktuální majitel domény. Pokud toto heslo neznáte, nemůžete doménu přeregistrovat.

Můžu k WEDOS přeregistrovat doménu s koncovkou, která není v ceníku?

Bohužel, registraci a tím pádem ani přeregistraci takových domén nenabízíme.

Změna majitele domény

Majitelem domény je osoba či firma uvedená v registru jako držitel domény. Může se lišit od zákazníka, v jehož účtu se doména nachází (např. správce), i od odběratele (osoby uvedené ve fakturaci).

Změnou majitele domény tedy neměníte zákaznický účet, ani fakturační údaje.

Podrobný návod na změnu majitele domény najdete v článku Domény – Změna majitele.

Příplatkové služby

Aktuální přehled příplatkových služeb k doménám najdete na produktové stránce Domény – Příplatkové služby.

Doménové kontakty

Doménový kontakt obsahuje informace o osobě či firmě, jako je jméno (název firmy), adresa, e-mailový a telefonní kontakt. Každý takový kontakt je vedený pro určitý doménový registr (např. CZ.NIC). 

Unikátním identifikátorem takového kontaktu je jeho ID, které můžete zadat při registraci a někdy i přeregistraci domény v rámci daného registru. Pod jedním kontaktem tedy můžete mít více domén, čímž si usnadníte správu osobních či firemních údajů.

Doménový kontakt zakládá systém automaticky při registraci (někdy přeregistraci) domény, kdy vyplňujete údaje majitele ručně. Kontakt můžete založit i ručně podle návodu Domény – Založení a přeregistrace kontaktu.

Registry generických domén vyžadují ověření kontaktu, které probíhá formou odkazu v e-mailu. Domény kontaktů, u kterých nedošlo do 15 dnů k ověření, může registr zablokovat.

Svůj existující doménový kontakt můžete upravovat s výjimkou ID a jména osoby či názvu firmy. Na změnu jména nebo názvu registry pohlížejí jako na změnu majitele. Podrobnější informace o úpravách doménových kontaktů najdete v článku Domény – Úprava kontaktu.

Můžu údaje svého kontaktu skrýt?

Ano, v rozsahu daném registrem. Více informací najdete v článku Domény - Skrytí údajů kontaktů.

Co mám dělat, když nemůžu najít e-mail ohledně ověření kontaktu?

Požádejte přes formulář podporu o znovuzaslání ověřovacího e-mailu. Uveďte název kontaktu a registr, případně název domény.

Můžu použít jeden kontakt pro úplně všechny své domény?

Pouze pokud jsou všechny u jednoho registru. Často to znamená domény stejné koncovky (například CZ), nebo z úzké skupiny generických domén (například COM, ORG).

Slovníček pojmů

 • AUTH-ID: Autorizační heslo domény nebo doménového kontaktu. Některé registry (CZ.NIC) jej umožňují vyžádat odkudkoli, jiné pouze prostřednictvím registrátora. Slouží k autorizaci přeregistrace domény či kontaktu a jiných akcí. Návod na vyžádání viz Domény – Zaslání autorizačního hesla.
 • ccTLD: Country Code TLD, tedy národní doména (specifická pro danou zemi a zpravidla spravovaná jí stanoveným registrem).
 • DNS: Systém doménových názvů. Slouží k nasměrování domény na služby v Internetu i jiná nastavení. Více informací viz DNS v kostce.
 • DNSSEC: Technologie ověřování původu dat v DNS záznamech. Zamezuje podstrčení falešných DNS záznamů. Více informací viz Domény – Nastavení DNSSEC.
 • Doména: Pro člověka lépe zapamatovatelný název číselného pojmenování (IP adres) používaného počítači.
 • Expirace: Konec období, ke kterému je doména registrována, zpravidla vstup do ochranné lhůty.
 • gTLD: Generic TLD, např. COM, NET, ORG, INFO. Nenáleží konkrétní zemi, řeší spíš účel (com = commercial, org = mezinárodní organizace, …)
 • ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nezisková organizace odpovědná za jmenný prostor DNS, distribuci velkých bloků IP adres aj. Předává pravomoc pro správu jednotlivých TLD na další subjekty (registry).
 • IDN: Internationalized Domain Names. Domény obsahující speciální znaky abeced, například diakritiku.
 • Kontakt: Soubor informací o fyzické či právnické osobě vedený u registru.
 • Majitel: Fyzická nebo právnická osoba, která je v registru vedena jako držitel domény. Návod na změnu majitele viz Domény – Změna majitele.
 • nTLD: New generic TLD, např. ONLINE, WEBSITE. Rozšiřují nabídku gTLD.
 • Obnova: Obnova registrace generické domény v pozdějším stadiu ochranné lhůty zpoplatněná dle ceníku.
 • Ochranná lhůta: Určitý čas po expiraci, během kterého jsou domény až na výjimky odstaveny, ale lze je prodloužit uhrazením registračního poplatku nebo obnovou (restore).
 • Přeregistrace: Změna registrátora domény. Návod na přeregistraci viz Domény – Přeregistrace.
 • Registr: Hlavní databáze doménových jmen, jejich držitelů a dalších údajů. Registr spravuje konkrétní TLD (koncovky), např. společnost CZ.NIC pro českou národní doménu CZ.
 • Registrátor: Doménový registrátor je umožňuje registraci a správu domén koncovým zákazníkům (majitelům). Jedním z registrátorů je i společnost WEDOS Internet, a.s.
 • Restore: Viz Obnovení.
 • Subdoména: Doména vyšší úrovně, například order.wedos.com. Subdomény neregistrujete, zakládáte je v DNS nebo přímo na hostingu.
 • TLD: Top Level Domain. Doména nejvyšší úrovně, např. CZ.
 • Úroveň domény: Počet částí doménového názvu oddělených tečkami. Např. com je doména 1. úrovně, wedos.com doména 2. úrovně a kb.wedos.com doména 3. úrovně.
 • WHOIS: Služba registru, která poskytuje informace o doménách, jejích kontaktech, nameserverech a jiných údajích s tím spojených.
Děkujeme za zpětnou vazbu!