Domény a DNS v kostce

V tomto článku se dočtete:

Jak fungují domény

Domény jsou adresy služeb na internetu. Jejich hlavním účelem je, aby si je lidé snadno přečetli a zapamatovali. Prostřednictvím DNS záznamů potom převádějí slova, která jsou vhodnější pro lidi, na kódy a číselné adresy, kterým lépe rozumějí počítače.

Doménu zpravidla tvoří název a koncovka (často označovaná TLD). Například u domény wedos.cz je název wedos a koncovka cz. Správu různých koncovek mají na starost registry, například CZ.NIC. S těmito registry mají uzavřené smlouvy registrátoři, například WEDOS. Kdykoli registrujete doménu u registrátora, ten se spojí s registrem a vyřídí potřebné náležitosti.

Doménu nemůžete reklamovat. Kdykoli tedy kupujete novou doménu, důkladně prověřte, zda v ní nemáte překlepy.

Objednávka domény

Chcete-li objednat novou doménu, začněte v ceníku domén. Po zadání názvu domény do vyhledávacího pole systém:

  • Ověří dostupnost domény.
  • Navrhne alternativní koncovky.

V ceníku zároveň můžete ověřit ceny za registraci (1. rok provozu) a prodloužení. Tyto hodnoty se mohou zejména u akčních domén výrazně lišit.

Máte-li doménu vybranou, klikněte na tlačítko Registrovat (ve vyhledávání) nebo Objednat (v ceníku) a pokračujte Objednávkou domény.

Chcete-li domény registrovat hromadně, postupujte podle návodu Domény – Hromadná registrace.

Doménu nikdy nevlastníte, pouze si ji prostřednictvím registrátora od registru pronajímáte, a to na období 1 – 10 let. Kdykoli během tohoto období můžete pronájem prodloužit, nejvýš ale na 10 let.

Prodloužení domény

Při prodlužování domén postupujte podle návodů Domény – Prodloužení a expirace, nebo Domény – Hromadné prodloužení domén.

Pokud na prodloužení zapomenete, doména zpravidla přestane fungovat a vstoupí do takzvané ochranné lhůty. Ta je u různých koncovek různá, například:

  • U domény cz je ochranná lhůta 60 dní, přičemž prvních 30 dní po expiraci doména ještě normálně funguje. Dalších 30 dní už nefunguje, ale stále ji můžete prodloužit. 61. den je doména uvolněna.
  • U domén sk a eu je ochranná lhůta 40 dní. Po celou tuto dobu doména nefunguje, ale můžete ji prodloužit. 41. den je doména uvolněna.
  • U domény pl je ochranná lhůta 30 dní. Po celou tuto dobu doména nefunguje, ale můžete ji prodloužit. 31. den je doména uvolněna.

Pokud taková doména expiruje, ale je ještě v ochranné lhůtě, prodloužíte ji jednoduše uhrazením faktury.

Generické domény (com, org, info, …) jsou komplikovanější: ochranná lhůta bývá až 65 dní, ale uhrazením faktury ji lze prodloužit pouze do 30 dní po expiraci. Mezi 30. a 60. dnem po expiraci lze provést takzvané obnovení, se kterým je ale svázaný administrativní poplatek.

Více informací najdete v návodu Domény – Prodloužení a expirace.

Přeregistrace domény

Chcete-li změnit registrátora domény, můžete doménu přeregistrovat. Postup se liší podle koncovky.

Doménu převedete pomocí objednávky přeregistrace domény. Postup přeregistrace konkrétní domény najdete v článcích o přeregistraci:

U domény .cz měníte registrátora na WEDOS zcela zdarma. U všech ostatních koncovek současně doménu prodlužujete o 1 rok (prodloužení je již za naše ceny) – k původnímu datu expirace (platnosti) domény přidáváte 365 dní.

Není-li Vaše koncovka v ceníku domén, nepodporujeme ji. Doménu k nám převést nemůžete.

Změna držitele domény

Chcete-li změnit držitele domény (nebo jméno osoby, případně firmy, která je jako držitel domény vedená), postupujte podle návodu dle koncovky:

Změnou držitele měníte pouze kontakt domény, neměníte fakturační údaje, ani zákaznický účet, ve kterém je doména vedena.

Chcete-li změnit fakturační údaje či zákaznický účet, postupujte podle návodů:

Co je a jak funguje DNS

DNS je zkratka pro Domain Name System. Jde o soubory údajů, které umožňují řešit různé požadavky na doménu, například na jaké IP adrese se nachází web, nebo e-mailový server dané domény.

DNS funguje jako strom: každý požadavek na doménu začíná u kořene a servery různých služeb jej přesměrovávají dál do větví, dokud není vyřešen. Nejdřív se vyhodnotí koncovka domény (tu zpracují servery registru) a potom doména samotná (tu často vyhodnocují DNS servery registrátora, ale ne vždycky – více informací najdete v kapitole DNS servery (NSSET).

Když dotaz dorazí do větve, vyhodnotí DNS záznamy, které na příslušném serveru najde. Více informací o DNS záznamech najdete v kapitole DNS záznamy.

Podrobné vysvětlení s videem najdete v článku Jak funguje DNS.

DNS servery (NSSET)

DNS servery slouží k ukládání a čtení DNS záznamů. Každá doména potřebuje ke správnému fungování DNS server, ale zpravidla využívá 2 a více vzájemně synchronizovaných DNS serverů (tzv. NS sadu – NSSET).

Vyhněte se používání navzájem nesynchronizovaných DNS serverů (například serverů různých registrátorů).

Když si zaregistrujete novou doménu, registrátor Vám zpravidla poskytne své DNS servery. Pokud doménu přeregistrujete, DNS servery zůstávají na původním místě, případně je registrátor může zrušit. Změnit je musíte zvlášť. U WEDOS můžete DNS servery změnit dvěma způsoby:

Změna DNS serverů probíhá postupně. Velká část změn se zpravidla projeví v rámci několika hodin. Některé služby však mohou data z původních DNS serverů načítat ještě až 48 hodin po zadání změny.

Provádíte-li změnu DNS serverů a chcete doménu nasměrovat na nové služby, nastavte správné DNS záznamy na původních i nových DNS serverech. Předejdete tím výpadkům a jinému neočekávanému chování.

Podrobnější teoretické informace o DNS serverech najdete v článcích:

DNS záznamy

DNS záznamy obsahují konkrétní údaje pro směrování služeb pomocí domén. Dále mohou obsahovat různá nastavení nebo ověřovací kódy.

Podrobný návod na nastavení DNS záznamů WEDOS najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

Máte-li doménu, DNS a službu, na kterou chcete doménu nasměrovat u nás, můžete použít i automatické nasměrování podle návodu Domény – Nasměrování DNS na služby.

Kdykoli měníte DNS záznamy, ujistěte se, že změny provádíte u správného poskytovatele DNS serverů. Můžete mít doménu WEDOSu, ale DNS servery jiné společnosti. Změny DNS záznamů provádějte tam, kde máte DNS servery, jinde nemají žádný účinek.

Změny DNS záznamů se obvykle projeví do 1 hodiny.

Podrobnější informace o nejobvyklejších typech záznamů najdete v článcích:

Návod na nastavení záznamu SPF najdete v článku E-maily – Nastavení SPF záznamu.

Doménové a DNS služby

U domén registrovaných u nás můžete v zákaznické administraci zařídit:

U DNS nabízíme tyto služby:

Příplatkové služby domén

K doménám nabízíme tuto příplatkovou službu:

  • EWM: Tato služba kontroluje v závislosti na zakoupené variantě dostupnost, funkčnost a bezpečnost služeb, na které doména směřuje. Více informací najdete v produktovém popisu služby EWM.

Expirace a doběhnutí domény

Pokud si doménu nepřejete dál prodlužovat, můžete ji nechat doběhnout. Postupujte podle návodu v článku Výpověď služeb. U dobíhajících služeb WEDOS nezasílá upomínky k platbě, ale ohledně expirace a případného prodloužení Vás pořád může oslovit registrátor.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.