DNS - Záznam typu SRV, použití pro SIP

Informace o DNS záznamu typu SRV, který slouží pro uvedení serverů, které pro danou doménu obstarávají určité služby. Jako příklad lze uvést směrování telefonních hovorů protokolem SIP.

Datum: 09.03.2010


SIP (Session Initiation Protocol) je internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii. Normálně používá UDP port 5060, ale může fungovat i nad TCP/5060. Tento protokol a další související věci definuje RFC 3261 a je dále upraven dalšími RFC. V této práci se nebudeme zabývat přímo tímto protokolem, ale uvedeme jej do souvislosti s doménami a DNS.

Chceme-li s někým telefonovat po Internetu pomocí nějaké VoIP (Voice over IP) technologie, používají se k identifikaci příjemce SIP adresy (SIP URI) ve tvaru sip:jmeno@domena. Je to podobné jako s e-maily, adresa obsahuje doménu, která nabízí potřebné telefonní služby (jedná se např. o poskytovatele telefonních služeb), a nějaké lokální jméno, které rozpozná příslušný VoIP server. Doména pak obsahuje v DNS potřebné záznamy, které jsou obdobou MX záznamů pro e-maily, ze kterých se dozvíme, na jaký server se máme obrátit, pokud chceme kontaktovat někoho z této domény. Díky tomu je možné tyto adresy oddělit od poskytovatele VoIP služeb (při změně poskytovatele si jen majitel domény změní příslušný záznam v DNS, který bude poté směřovat na servery nového poskytovatele). Konkrétně se jedná o záznamy typu SRV, které slouží nejen pro účely SIP, a informace pro SIP se nachází na speciálních subdoménách _sip._udp.domena, případně _sip._tcp.domena. Záznam typu SRV je specifikován v RFC 2782.

Záznam typu SRV

Záznam typu SRV obsahuje následující údaje:

  • priorita – podobně jako u MX záznamů, spojení se navazuje nejprve se serverem s nejnižší hodnotou priority a teprve při nemožnosti spojení se zkouší další
  • váha – relativní váha záznamu pro záznamy se stejnou prioritou
  • číslo portu
  • cílový hostitel (doménový název)

Výše zmíněný údaj váha má za úkol určit, jaké má být relativní rozložení zátěže pro servery, které mají stejnou prioritu. Má-li např. první záznam váhu 10 a druhý záznam váhu 90, bude druhý server kontaktován přibližně v 90% případů a druhý ve zbytku. Nevýhoda tohoto rozložení je, že se jedná o statický údaj, který nezohledňuje skutečné aktuální vytížení oněch serverů. Navíc toto rozložení je relativní pouze v rámci jednoho kontaktujícího klienta, protože ten nemůže vědět, jaká je četnost komunikace od jiných klientů.

Aby to bylo zřejmé, v příkladu si ukážeme, jak bychom mohli někoho kontaktovat přes SIP protokol na doméně nic.cz. Zašleme-li na DNS server této domény dotaz na subdoménu „_sip._udp“ a typ záznamu SRV, obdržíme následující odpověď:

;; QUESTION SECTION:
;_sip._udp.nic.cz. IN SRV

;; ANSWER SECTION:
_sip._udp.nic.cz.   1800  IN  SRV  100 100 5060 sip.nic.cz.

Z odpovědi se dozvíme, že máme kontaktovat SIP server sip.nic.cz na UDP portu 5060. SRV záznamy mají mnoho dalších použití. Např. jej Microsoft Windows používají k hledání doménového řadiče a využívají jej další protokoly (XMMP, Kerberos, LDAP aj.).

Diskuze k článku (6)

SRV pro minecraft serverAleš Mazura18.12.17 19:03
  Re: SRV pro minecraft serverLuděk Janča, Wedos18.12.17 20:24
SRV záznamy pro Office365Martin Benda19.03.16 10:58
  Re: SRV záznamy pro Office365Jana Kochová05.03.17 13:36
SRV zaznam pre webserverZsolt Kuzma05.07.11 21:39
  Re: SRV zaznam pre webserverPetr Šťastný, WEDOS06.07.11 18:40

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS