DNS – Primární a sekundární DNS servery

  DNS, Domény a DNS, Teorie DNS

Množina autoritativních DNS serverů pro konkrétní doménu se často dělí na jeden primární a na jeden nebo více sekundárníchPrimární server je hlavním nositelem informace, je to tedy místo, kde je hlavní úložiště dat a kde jeho administrátor provádí úpravy DNS. Jakmile se na tomto serveru provedou změny v nastavení nějaké domény, sekundární servery si tyto změny synchronizují speciálními mechanismy protokolu DNS (notifikace a AXFR přenos). Tyto mechanismy nejsou povinné – záleží na administrátorovi, jak zajistí, aby všechny servery měly aktuální údaje.

Je důležité si uvědomit, že rozdělení serverů na „primární“ a „sekundární“ jsou pro člověka, který není administrátorem těchto serverů, nedůležité. Všechny by měly obsahovat stejné informace a na jakýkoliv dotaz odpovídat shodným způsobem a mělo by být jedno, který z nich si vyberete. To je pravda samozřejmě jen za předpokladu, že jsou servery správně nastaveny a synchronizovány. Je chybné se domnívat, že překládání adres probíhá pomocí primárního DNS serveru a sekundární budou využity až v případě, že je primární mimo provoz.

Pro zajímavost – primárním DNS serverem pro kořenovou doménu je a.root-servers.net a pro doménu cz to je server ns.tld.cz.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.