DNS – Glue záznamy

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

Jako glue záznamy se označují A či AAAA záznamy, které jsou netradičně uloženy na autoritativním DNS serveru o úroveň výše, než je obvyklé. Dříve bylo zmíněno, že již kořenové DNS servery obsahují IP adresu pro doménový název „ns.tld.cz“. Je tomu proto, že autoritativní DNS servery jsou všude uváděny především svým názvem, ale abychom se s nimi mohli spojit, potřebujeme odpovídající IP adresu. Pro zjištění IP adresy k názvu „ns.tld.cz“ musíme nejprve přes doménu cz zjistit autoritativní DNS servery k doméně „tld.cz“, ale k tomu se nejdřív potřebujeme spojit s DNS servery domény „cz“, tím je však (mimo jiné) „ns.tld.cz“, takže jsme se zacyklili a běžným způsobem bychom se nemuseli nic dozvědět.

V těchto případech, kdy DNS server obsahuje ve svém názvu doménu, u které je autoritativní, musí být na DNS serveru o úroveň výše uvedena i jeho IP adresa. Tomu se říká glue záznam. Je tedy zřejmé, že A záznam pro „ns.tld.cz“ musí znát přímo všechny kořenové DNS servery, a opravdu při přímém dotazu na „ns.tld.cz“ nám root server A vrací „217.31.196.10“.

Glue záznam může být přítomen i pro NS záznamy, které to nevyžadují. Urychluje to práci s DNS systémem (v opačném případě je nutno udělat několik dalších kroků pro získání IP adresy DNS serveru). Na druhou stranu glue záznamy způsobují jistou duplicitní informaci (protože mimo glue existuje stejný A záznam přímo v zóně příslušné domény), a tak lze snadno udělat chybu tím, že při změně IP adresy DNS serveru ji změníme jen na jednom místě a na druhé zapomeneme. Proto se dnes glue záznamy tam, kde to není nutné, nepoužívají.

Byl pro Vás tento návod užitečný?