Instalace CentOS 6 netinstall

Návod k instalaci operačního systému CentOS 6 pomocí verze netinstall, kde instalace balíčků probíhá jejich stahováním z Internetu.

Datum: 27.06.2012


V tomto článku je popsána ruční instalace operačního systému Linux CentOS 6 z instalačního CD netinstall, což znamená, že instalační balíčky nejsou umístěny přímo na CD, ale z něj pouze nastartuje instalátor a ten si poté balíčky stahuje z Internetu,

V prvním kroku je zapotřebí v administraci v detailu příslušného VPS vybrat správné instalační CD, které následně připojíte k vašemu serveru za pomocí tlačítka "připojit" nebo "hard reset + připojit". Doporučujeme však využívat nejnovější verzi CentOS. Po tomto kroku je možné se připojit k serveru přes KVM. Doporučujeme využívat nejnovější verzi CentOS

Při instalaci operačního systému CentOS máte aktuálně na výběr z těchto verzí:

  • CentOS 6.2 (32bit) netinstall
  • CentOS 6.2 (64bit) netinstall
  • CentOS 6.3 (32bit) netinstall
  • CentOS 6.3 (64bit) netinstall
  • CentOS 6.4 (32bit) netinstall
  • CentOS 6.4 (64bit) netinstall

Po připojení jednoho z těchto image souborů je nyní možné přejít k samotné instalaci operačního systému CentOS.

Na první obrazovce je na výběr několik možností jak budeme pracovat s daným připojeným image souborem. Zvolíme první možnost "Install or upgrade an existing system" (Instalovat nebo aktualizovat stávající systém)

 

V druhém kroku instalace probíhá kontrola připojeného image souboru operačního systému. Tuto možnost přeskočíme za pomoci tlačítka "Skip". Při této volbě se přeskočí kontrola a bude se pokračovat v instalaci operačního systému.

Na další obrazovce si pak můžete vybrat jazyk, ve kterém bude následující instalace probíhat. Na výběr je hned několik jazykových mutací včetně českého jazyka. Po volbě jazykové mutace je potřeba si zvolit typ klávesnice (qwertz nebo qwerty). V případě volby českého jazyka je standardní klávesnice typu "cz-us-qwertz"

Následně instalační průvodce žádá výběr zdroje instalačních balíčků. V našem případě si zvolíme poslední volbu URL.

 

Tím instalačnímu procesu řekneme, že se jedná o netinstall medium a soubory budou kopírovány z internetového uložiště CentOS. A pokračujeme tlačítkem OK.

Na další obrazovce je zapotřebí nastavit síťové rozhraní - nastavit mu IPv4 adresu.

Zvolíme tedy povolení volby "povolit podporu IPv4" a jako další zvolíme volbu "manual configuration" . Pokračujeme tlačítkem OK

Následně probíhá samotné nastavení TCP/IP hodnot, které jsou vedeny u příslušného VPS. Údaje naleznete v detailu VPS na pravé straně.

 

Do připravených kolonek zadáme hodnoty vedené u našeho VPS, tak jak je ukázáno na následujícím obrázku.  

Po zadání hodnot můžeme pokračovat dále k samostatnému zadání net install URL adresy. U verze 6.0 a 6.2 je vždy adresa stejná, ale pouze se liší zvoleným image souborem operačního systému na začátku instalace, jedná se o 32 nebo 64 bit verzi.

Zde jsou vedené příslušné URL adresy:

  • 32 bit: http://mirror.centos.org/centos-6/6/os/i386/
  • 64 bit: http://mirror.centos.org/centos-6/6/os/x86_64/

Příslušnou URL adresu zadáme do prvního řádku a potvrdíme tlačítkem OK.


Vyplněná hodnota vypadá takto:

 

Dále pak již pokračuje samostatná instalace operačního systému CentOS 6 za pomoci netinstall URL adresy.  

Diskuze k článku (1)

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS