DNS - Primární a sekundární DNS servery

Vysvětlení rozdílu mezi primárními a sekundárními DNS servery u domén.

Datum: 09.03.2010


Množina autoritativních DNS serverů pro konkrétní doménu se často dělí na jeden primární a na jeden nebo více sekundárníchPrimární server je hlavním nositelem informace, je to tedy místo, kde je hlavní úložiště dat a kde jeho administrátor provádí úpravy DNS. Jakmile se na tomto serveru provedou změny v nastavení nějaké domény, sekundární servery si tyto změny synchronizují speciálními mechanismy protokolu DNS (notifikace a AXFR přenos). Tyto mechanismy nejsou povinné – záleží na administrátorovi, jak zajistí, aby všechny servery měly aktuální údaje.

Je důležité si uvědomit, že rozdělení serverů na „primární“ a „sekundární“ jsou pro člověka, který není administrátorem těchto serverů, nedůležité. Všechny by měly obsahovat stejné informace a na jakýkoliv dotaz odpovídat shodným způsobem a mělo by být jedno, který z nich si vyberete. To je pravda samozřejmě jen za předpokladu, že jsou servery správně nastaveny a synchronizovány. Je chybné se domnívat, že překládání adres probíhá pomocí primárního DNS serveru a sekundární budou využity až v případě, že je primární mimo provoz.

Pro zajímavost – primárním DNS serverem pro kořenovou doménu je a.root-servers.net a pro doménu cz to je server ns.tld.cz.

Diskuze k článku

K tomuto článku nebyl dosud vložen žádný diskuzní příspěvek, ale můžete tak učinit jako první.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS